Πρόσκληση της συνέλευσης των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία «Φάσιον Καρ Ανώνυμη Συμμετοχική Εμπορική και Κτηματική Εταιρεία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΑΣΙΟΝ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν/ 4307/2014.