Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απεγκατάσταση – μεταφορά – εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών στο νέο κτίριο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απεγκατάσταση – μεταφορά – εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών στο νέο κτίριο (Αρ.Πρωτ.: 21750 /03-10-2017)