30/002/000/4677/2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του ΓΧΚ στην Αθήνα επί της οδού Τσόχα 16, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.