Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).