Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090239 ΕΞ 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) βιντεοπροβολέων και πέντε (5) οθονών προβολής, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.