Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, κοπής - ραφής υπηρεσιακών στολών για την κάλυψη των αναγκών των Τελωνείων Ν. Έβρου της Α.Α.Δ.Ε.