Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/4837 /2019)