Καλώς ήλθατε στην πλατφόρμα
Καταγγελίες Πολιτών της ΑΑΔΕ


Οι Καταγγελίες Πολιτών είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή ψηφιακών καταγγελιών/πληροφοριών. Απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι ενεργούν είτε ως ιδιώτες είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι Επιχειρήσεων / Νομικών Οντοτήτων. Μια καταγγελία μπορεί να αφορά σε Ιδιώτη, Επιχείρηση ή Νομική Οντότητα, Υπάλληλο ή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ ή σε μια συγκεκριμένη Περιοχή..

Μέσω της πλατφόρμας υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ανώνυμων ή Επώνυμων Καταγγελιών με τη σύντομη συμπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεωτικών πεδίων προκειμένου η καταγγελία να είναι αξιοποιήσιμη. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης ηλεκτρονικών αρχείων προς απόδειξη των καταγγελθέντων.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να συνδράμει στην αποκάλυψη φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου ή διαφθοράς καθώς και στην εμπέδωση του Κράτους Δικαίου σε Πολίτες, Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες.