Ευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας & χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνικών προϊόντων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ (TPD) για τα καπνικά προϊόντα και τις σχετικές νομοθετικές πράξεις δημιουργείται Ευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας & χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνικών προϊόντων. Ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων  είναι η 20η  Μαΐου 2019  ενώ για όλα τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα είναι η 20η  Μαΐου 2024.

Περαιτέρω πληροφορίες περιέχονται στο Εγχειρίδιο για τους ενδιαφερομένους. Επιπλέον η αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την εφαρμογή του συστήματος Ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνικών προϊόντων.

Εθνικός εκδότης αναγνωριστικών κωδικών για την Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ ΔΔ)  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς, οι διανομείς -χονδρέμποροι και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά για την διαδικασία εγγραφής στο σύστημα.