Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 1. e-Παράβολο
 2. VAT Refund Applications
 3. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της Ε.Ε.
 4. Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών
 5. Αλλαγή ΚΑΔ
 6. Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου
 7. Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας
 8. Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 9. Απόδοση φόρου ασφάλιστρων
 10. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2016
 11. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2015
 12. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2016
 13. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2015
 14. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2014
 15. Βεβαιώσεις εισοδημάτων από από μερίσματα τόκους δικαιώματα φορολογικού έτους 2016
 16. Βεβαιώσεις εισοδημάτων από από μερίσματα τόκους δικαιώματα φορολογικού έτους 2015
 17. Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ
 18. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1)
 19. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2)
 20. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε3)
 21. Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES
 22. Δημόσιες Κληρώσεις
 23. Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας
 24. Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
 25. Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας
 26. Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)
 27. Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας
 28. Έντυπο Ε5
 29. Έντυπο Ε5, Φ01.010, Φ01.013 οικ. Έτος 2015 με έναρξη πριν την 01/01/2014 με υπερδωδεκάμηνη διαχ. Περίοδο
 30. Έντυπο Ν
 31. Έντυπο Φ01.010
 32. Έντυπο Φ01.012
 33. Έντυπο Φ01.013
 34. Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης
 35. Κάρτα Αποδείξεων - Γενικές ερωτήσεις
 36. Κάρτα Αποδείξεων - Ενημέρωση Επαγγελματιών
 37. Μισθωτήρια Ακινήτων
 38. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Γενικές ερωτήσεις 
 39. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Δημιουργία αρχείου 
 40. Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα
 41. Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις
 42. Οριστική ΦΜΥ 
 43. Παλαιός χρήστης TAXISnet
 44. Πιστοποίηση Γενικές Ερωτήσεις
 45. Πιστοποίηση Ενεργοποίηση Λογαριασμού
 46. Πιστοποίηση Λογιστές
 47. Πιστοποίηση Φυσικά Πρόσωπα
 48. Πιστοποίηση Νομικά Πρόσωπα
 49. Προσωρινή Δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)(ν. 2238/1994)
 50. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών έντυπο Δ1-Δ2 (μέχρι και το έτος αναφοράς 2013)
 51. Τέλη Κυκλοφορίας 
 52. Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών
 53. Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11
 54. Φόροι από μισθωτή εργασία & Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238 / 1994)
 55. Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών
 56. Φόρος εισοδήματος εργοληπτών