Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Νοε 23

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή πάγκων συναλλαγής-γκισέ για την κάλυψη των αναγκών της μεταστέγασης της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης στην πτέρυγα Γ΄ του κτιρίου επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 (πρώην ΟΠΕ) στην Ηλιούπολη.

Νοε 23

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Νοε 23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών υπόδησης [εκατόν είκοσι πέντε (125) ζεύγη αρβυλών] για Τελωνειακούς Υπάλληλους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Νοε 23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών ένδυσης (στολές εργασίας) για εκατόν εξήντα (160) Τελωνειακούς Υπάλληλους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Νοε 22

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους. (αρ. πρωτ. 30/002/000/6417/2017).

Νοε 22

Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι τριών (23) σταθερών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αντικειμένων (Χ/RAYS) με αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων

Νοε 21

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Τελωνείου Πατρών 

Νοε 17

Προσκλήσεις της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία "Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε." υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 του Ν. 4307/2014.

Νοε 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση στη μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νοε 14

Διακήρυξη εκποίησης εμπορευμάτων υποκείμενων σε φόρους (2η επαναληπτική).

Νοε 14

Μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3130/2003 ( ΦΕΚ 76/ΤΑ ) και 4024/2011 ( Φ.Ε.Κ 226 Α/27-10-2011), για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πάτρας - 'Εδρα.

Νοε 14

Μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3130/2003 ( ΦΕΚ 76/ΤΑ ) και 4024/2011 ( Φ.Ε.Κ 226 Α/27-10-2011), για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Φορολογικής Περιφέρειας Πατρών της Α.Α.Δ.Ε.

Νοε 14

Μειοδοτική δημοπρασία , σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3130/2003 ( ΦΕΚ 76/ΤΑ ) και 4024/2011 ( Φ.Ε.Κ 226 Α/27-10-2011), για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.

Νοε 13

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού διάγνωσης (διαγνωστικών κιτ) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Νοε 10

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαλείων και υλικών ψυκτικού, για τις ανάγκες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.