Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Φεβ 21

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 800 αυτοκόλλητων ταινιών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία σφράγισης επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997.

Φεβ 21

Ματαίωση του υπ' αρ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1189576 ΕΞ 2017/19-12-2017 συνοπτικού διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη νέου συνοπτικού διαγωνισμού για την τεχνική εξυπηρέτηση εκατόν σαράντα επτά  (147) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου KONICA MINOLTA, XEROX, LANIER, CANON, KYOCERA, REX ROTARY, RICOH AFICIO, TOSHIBA, SAMSUNG, HP ΚΑΙ SHARP σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Φεβ 20

Διακήρυξη Α΄επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε.

Φεβ 16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών.

Φεβ 16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Τελωνείου Πόρου με δαπάνες.

Φεβ 15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Φεβ 06

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτων προς μίσθωση για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Φεβ 06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΑΣΙΟΝ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν/ 4307/2014.

 

Ιαν 26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ιαν 23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ιαν 15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Αττικής (Α΄ τάξης), της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιαν 08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Δεκ 29

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γυάλινων ειδών και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ (αρ. ηλ. διαγ.: 51308).

Δεκ 22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών σε α) έντυπη και β) ψηφιακή και έντυπη μορφή για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δεκ 21

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.