Λογότυπο Αρχής

Το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχεδιάστηκε με στόχο να τονίσει τις αρχές και αξίες που πρεσβεύει και από τις οποίες διέπεται η Α.Α.Δ.Ε.

Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, Αξιοκρατία, Λογοδοσία, Διαρκής Βελτίωση και Εξωστρέφεια είναι οι έξι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής και οι οποίες νοηματοδοτούν το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο νέος Οργανισμός.

 

axies

Έργο που αναλύεται σε έξι μεγάλους στόχους: τη φορολογική συμμόρφωση, τη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την προστασία της δημόσιας υγείας και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της νέας Αρχής.

 

stohoi

Σχεδιαστικά, όλες οι επιμέρους αξίες μας συναντώνται σε ένα σημείο, το οποίο συμβολίζει τη δύναμη που αναδεικνύεται από τη συγκέντρωση αυτή και σηματοδοτεί την ανεξαρτησία της Αρχής. Έτσι, επιχειρείται να αναδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η συγκέντρωση διαφορετικών μεγεθών και ο επιμερισμός τους σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Το σημείο συνένωσης όλων αυτών οδηγεί σε αναφορά στην κοινή προσπάθεια της Φορολογικής Διοίκησης και των πολιτών μέσω και του προσωπικού υστερήματος των τελευταίων. Το σημείο συνάντησης των αρχών και αξιών μας είναι ταυτόχρονα και το σημείο αφετηρίας των κατευθύνσεων που καθορίζουν το έργο μας. Η δύναμη της συγκέντρωσης των αρχών μας αντανακλάται στην επιμονή με την οποία θα ακολουθήσουμε τους στόχους μας.

 

 

Ο ΟΒΟΛΟΣ

Εικαστικά, το σχέδιο που επιλέχθηκε για το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει αναφορά στον αρχαίο οβολό.

           

 

ovolos

Η λέξη οβολός προέρχεται από το σχήμα των πρώτων νομισμάτων, τα οποία ήταν μακρόστενες μεταλλικές βέργες (ενώ παρέμεινε κι όταν τα νομίσματα απέκτησαν στρογγυλή μορφή). Αποτελούσε το νόμισμα με τη μικρότερη ονομαστική αξία, ενώ έξι οβολοί ήταν νόμισμα μεγαλύτερης αξίας.

 

logo

 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η συνεισφορά των πολιτών με τον οβολό τους παραπέμπει στη συνεισφορά όλων- μεγαλύτερη ή μικρότερη- για το κοινό καλό…

Το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε. δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αφήγηση μιας ιστορίας, που λιτά και χωρίς φλυαρία, εκφράζει μια καινούρια Αρχή κι ένα σύστημα αξιών αποδοτικό και λειτουργικό…

Μιας ιστορίας, που ξεκινάει από την καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα και φτάνει στο σήμερα, και από εδώ στο αύριο, στο οποίο θέλουμε να πορευτούμε με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αδιαπραγμάτευτες αρχές μας.