Συμβούλιο Διοίκησης

Συμβούλιο Διοίκησης
Αντιπρόεδρος
gtheodorakopoulos@aade.gr
Πρόεδρος
c.kotsogiannis@aade.gr
Μέλος
e.truli@aade.gr
Μέλος
n.kosteletou@aade.gr
Μέλος
p.vlamis@aade.gr

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΔΕ