Πληρωμή φόρων και τελών από χώρες της Ζώνης SEPA

Αν βρίσκεστε σε μία χώρα της Ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area), μπορείτε να πληρώσετε φόρους και τέλη μέσω SEPA Credit Transfer σε Ευρώ.

  • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
  • Δείτε εδώ τις χώρες που ανήκουν στον SEPA

If you are located in the SEPA (Single Euro Payment Area) geographical area, you can pay taxes and duties via SEPA Credit Transfer in Euro.