Συλλογές Εγγράφων

Εγκύκλιοι και Αποφάσεις

Πλήρης ανανεωμένη λίστα με όλες τις εγκυκλίους που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δεκ 13

ΔΤΔ Β 1182883 ΕΞ 2018: Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους , για το έτος 2019

προβολή
Δεκ 13

ΠΟΛ. 1221 /26-11-2018: Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)

προβολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ