Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.339/1976 όπως ισχύει.

1

 

Προθεσμίες

Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων υποβάλλετε εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ ή Β' κατηγορίας αντίστοιχα.

Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή  δήλωσης ΦΠΑ, η εμπρόθεσμη υποβολή του τέλους είναι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς. 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις