Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σεπ 16

Πρόσκληση Διενέργειας Ανεξάρτητου Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 077207227000, Α.Φ.Μ. 099466810 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)

Σεπ 15

Πίνακες προσωρινών  αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σεπ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

Σεπ 10

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Σεπ 09

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑΜ: 21PROC009182699).

Σεπ 08

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος ELENXIS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σεπ 06

Διευκρινίσεις για τον υπ’ αρ. 30/002/000/5920/2021 διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΓΧΚ

Σεπ 03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Σεπ 03

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΔΟΥ Ρεθύμνου

Σεπ 01

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καταστροφής- ανακύκλωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται στα αρχεία των δυο (2) Δ.Ο.Υ. Νομού Ευβοίας

Σεπ 01

Επανάληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλειστού κυκλώματος καταγραφής με κάμερες (CCTV) σε κτίρια που στεγάζονται οι Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης αρχείων των Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Σεπ 01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σεπ 01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σεπ 01

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αυγ 31

Προμήθεια βιομηχανικών αερίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.