Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Νοε 15

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς.

Νοε 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

Νοε 14

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151901 ΕΞ 2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Νοε 14

"Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας)." [CPV: 30125110-5 «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας» και 22500000-5 «Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις»]

Νοε 13

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Οικονομικούς Φορείς για παροχή υπηρεσιών

Νοε 13

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. Άμφισσας

Νοε 13

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Νοε 12

Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επισκευή μεταλλικών συρόμενων θυρών εισόδου οχημάτων.

Νοε 12

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Νοε 08

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευής φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) και αυτόματου πολωσίμετρου

Νοε 08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΑΦΜ 094221435 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000406501000), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).

 

Νοε 07

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ραντεβού για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα

Νοε 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υποστελεχωμένων Τελωνείων

Νοε 06

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαλείων και υλικών για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ξυλουργικών κατασκευών στους χώρους των κτιριακών υποδομών της Α.Α.Δ.Ε., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Νοε 06

Διακήρυξη α' επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΙΓ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)