Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιαν 27

ΔΔΑΔ Γ 1012171 /26-01-2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ιαν 27

ΔΔΑΔ Γ 1012024 ΕΞ 2023 /26-01-2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ιαν 25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης

Ιαν 25

Περιληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Ιωαννίνων.

Ιαν 23

Πρόσκληση διενέργειας 20 ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών της εταιρίας  "Μαρία Ανώνυμη Βιοτεχνική και εμπορική εταιρεία"

Ιαν 20

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Ιαν 18

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) των υφιστάμενων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων που λειτουργούν σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με δυνατότητα χρησιδανείου φωτοαντιγραφικών νεότερης τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ για δύο (2) έτη.

Ιαν 16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης & Αχαΐας.

Ιαν 13

Πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού  διαγωνισμού που αφορά στην πώληση μέρους του ενεργητικού (ομάδα ενεργητικού Α΄) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.»

Ιαν 12

Διακήρυξη B' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων της Α.Α.Δ.Ε.

Ιαν 10

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Εκπαίδευσης για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ»

Ιαν 10

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιαν 09

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και συντήρηση σταθερών συστημάτων xrays για έλεγχο σε συρμούς»

Ιαν 09

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ», η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).

Ιαν 02

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 177730,1) για την για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και συντήρηση δύο (2) συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ.