Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

FAQ

Τι πρέπει να κάνω για να διασυνδεθώ;
Ποιες είναι οι επιλογές μου;
Πότε πρέπει να έχω διασυνδεθεί;
Δικαιούμαι χρηματοδότηση;
Πληροφορίες για λογιστές, Acquirers, NSPs

Διασύνδεση POS με τα ταμειακά συστήματα

 • Μητρώο POS

  Απόφαση Δημιουργίας Μητρώου POS Α.1137/2023

 • ACQuirers

  Πρώτη διαβίβαση στοιχείων POS

 • NSPs

  Πρώτη διαβίβαση στοιχείων POS

 • myAADE

  Πρώτη προβολή στοιχείων POS στην ψηφιακή πύλη myAADE

 • Νομοθετικό πλαίσιο
  • A. 1155/2023 - Διασύνδεσης
  • Α. 1156/2023 - ΔΣ
  • Α. 1157/2023 - Χρονοδιάγραμμα
  • Α. 1158/2023 -Τροπ. της Α. 1035/2020
 • Επιχειρήσεις

  Πρώτη εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση

 • ΔΣ - Ημεδαποί Πάροχοι

  Λήξη Υποβολής ΔΣ:

  • Διασύνδεση ΤΜ με ενσύρματα ή ασύρματα POS (LAN)
  • Διασύνδεση ΤΜ με mobilePOS (4G) και softPOS
 • Επιχειρήσεις

  Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης στο Μητρώο POS, για ενεργά POS έως και τις 30/09/2023

 • ΔΣ - Ημεδαποί/Αλλοδαποί
  • Λήξη Υποβολής ΔΣ ημεδαπών Παρόχων-(Διασύνδεση σύνθετων ΤΣ)
  • Λήξη Υποβολής ΔΣ αλλοδαπών Παρόχων για όλες τις κατηγορίες διασύνδεσης
 • Ημεδαποί Πάροχοι

  Ολοκλήρωση διαδικασιών συμμόρφωσης (Διασύνδεση ΤΜ με με ενσύρματα ή ασύρματα POS (LAN))

 • Ημεδαποί Πάροχοι
  • Ολοκλήρωση διαδικασιών συμμόρφωσης (Διασύνδεση ΤΜ με mobilePOS (4G), Soft POS
  • Λήξη διαστήματος υποβολής ΔΣ (Διασύνδεση ΤΜ με ενσύρματα ή ασύρματα POS (LAN) - mobilePOS (4G) και softPOS
 • Συμμόρφωση Παρόχων
  • Ολοκλήρωση διαδικασιών συμμόρφωσης ημεδαπών (Διασύνδεση σύνθετων ΤΣ) και αλλοδαπών (Για όλες τις κατηγορίες διασύνδεσης)
  • Λήξη διαστήματος υποβολής ΔΣ ημεδαπών (Διασύνδεση σύνθετων ΤΣ)
  • Λήξη διαστήματος υποβολής ΔΣ αλλοδαπών ανεξαρτήτως τρόπου διασύνδεσης
 • Αντικατάσταση ΤΣ/POS

  Δήλωση πρόθεσης αντικατάστασης ΤΣ ή/και οποιοδήποτε από τα ενεργά Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, με άλλα ΤΣ ή/και Μέσα Πληρωμών (Α. 1098/2022 και Α. 1155/2023)

 • Τερματισμός Διαδικασίας Διασύνδεσης

Διασύνδεση POS με τα ταμειακά συστήματα

 • Μητρώο POS

  Απόφαση Δημιουργίας Μητρώου POS Α.1137/2023

 • ACQuirers

  Πρώτη διαβίβαση στοιχείων POS

 • NSPs

  Πρώτη διαβίβαση στοιχείων POS

 • myAADE

  Πρώτη προβολή στοιχείων POS στην ψηφιακή πύλη myAADE

 • Νομοθετικό πλαίσιο
  • A. 1155/2023 - Διασύνδεσης
  • Α. 1156/2023 - ΔΣ
  • Α. 1157/2023 - Χρονοδιάγραμμα
  • Α. 1158/2023 -Τροπ. της Α. 1035/2020
 • Επιχειρήσεις

  Πρώτη εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση

 • ΔΣ - Ημεδαποί Πάροχοι

  Λήξη Υποβολής ΔΣ:

  • Διασύνδεση ΤΜ με ενσύρματα ή ασύρματα POS (LAN)
  • Διασύνδεση ΤΜ με mobilePOS (4G) και softPOS
 • Επιχειρήσεις

  Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης στο Μητρώο POS, για ενεργά POS έως και τις 30/09/2023

 • ΔΣ - Ημεδαποί/Αλλοδαποί
  • Λήξη Υποβολής ΔΣ ημεδαπών Παρόχων-(Διασύνδεση σύνθετων ΤΣ)
  • Λήξη Υποβολής ΔΣ αλλοδαπών Παρόχων για όλες τις κατηγορίες διασύνδεσης
 • Ημεδαποί Πάροχοι

  Ολοκλήρωση διαδικασιών συμμόρφωσης (Διασύνδεση ΤΜ με με ενσύρματα ή ασύρματα POS (LAN))

 • Ημεδαποί Πάροχοι
  • Ολοκλήρωση διαδικασιών συμμόρφωσης (Διασύνδεση ΤΜ με mobilePOS (4G), Soft POS
  • Λήξη διαστήματος υποβολής ΔΣ (Διασύνδεση ΤΜ με ενσύρματα ή ασύρματα POS (LAN) - mobilePOS (4G) και softPOS
 • Συμμόρφωση Παρόχων
  • Ολοκλήρωση διαδικασιών συμμόρφωσης ημεδαπών (Διασύνδεση σύνθετων ΤΣ) και αλλοδαπών (Για όλες τις κατηγορίες διασύνδεσης)
  • Λήξη διαστήματος υποβολής ΔΣ ημεδαπών (Διασύνδεση σύνθετων ΤΣ)
  • Λήξη διαστήματος υποβολής ΔΣ αλλοδαπών ανεξαρτήτως τρόπου διασύνδεσης
 • Αντικατάσταση ΤΣ/POS

  Δήλωση πρόθεσης αντικατάστασης ΤΣ ή/και οποιοδήποτε από τα ενεργά Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, με άλλα ΤΣ ή/και Μέσα Πληρωμών (Α. 1098/2022 και Α. 1155/2023)

 • Τερματισμός Διαδικασίας Διασύνδεσης
112 Εγκεκριμένες αναβαθμίσεις ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR) με δυνατότητα διασύνδεσης
18 Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και πάροχοι μέσων πληρωμών με Δήλωση Συμμόρφωσης
51 Μοντέλα POS για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Συμμόρφωσης από Παρόχους
1.077.116 Καταγεγραμμένα POS στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών
589.369Επιχειρήσεις που κατέχουν POS
Τελευταία Ενημέρωση: 27-11-2023

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).