Πότε πρέπει να έχω διασυνδεθεί;

 1. Τα POS σας είναι διαθέσιμα για να τα ελέγξετε στην ψηφιακή πύλη myAADE ακολουθώντας την διαδρομή myAADE  // Μητρώο & Επικοινωνία // Στοιχεία Επιχείρησης
 2. Οταν το σύνολο των POS σας έχουν αναβαθμιστεί η ΑΑΔΕ θα σας ενημερώσει

  - μέσω email

  - στην εφαρμογή "Τα Μηνύματά μου"

  - με σχετική ένδειξη στα "Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)" στην εφαρμογή "Στοιχεία Επιχείρησης"

 3. Έπειτα θα πρέπει να αναβαθμίσετε το ταμειακό σας σύστημα, εφόσον απαιτείται και να ολοκληρώσετε τη διασύνδεση με τα POS, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ.
 4. Αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων POS, μπορείτε να δηλώσετε στο Μητρώο POS, το αργότερο έως τις 29/03/2024, ότι προτίθεστε να τα αντικαταστήσετε με νέα, ήδη εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ
 5. Η διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους σύμφωνα με την Α.1098/2022 ή απόκτηση νέων συστημάτων που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31/3/2024. Η παραπάνω ημερομηνία μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30/4/2024 για τις επιχειρήσεις που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου και για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.
 6. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα που συνεργάζονται με ERP έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των συνεργαζόμενων με ERP ταμειακών συστημάτων με POS, σύμφωνα με την Α.1155/2023, έως την 30/9/2024.

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).