Πότε πρέπει να έχω διασυνδεθεί;

 1. Τα POS σας είναι διαθέσιμα για να τα ελέγξετε στην ψηφιακή πύλη myAADE ακολουθώντας την διαδρομή myAADE  // Μητρώο & Επικοινωνία // Στοιχεία Επιχείρησης
 2. Οταν το σύνολο των POS σας έχουν αναβαθμιστεί η ΑΑΔΕ θα σας ενημερώσει

  - μέσω email

  - στην εφαρμογή "Τα Μηνύματά μου"

  - με σχετική ένδειξη στα "Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)" στην εφαρμογή "Στοιχεία Επιχείρησης"

 3. Από την ενημέρωσή σας έχετε 30 ημέρες να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση του ταμειακού σας συστήματος, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσετε τη διασύνδεση με τα POS, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ.
 4. Αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων POS , μπορείτε να δηλώσετε στο Μητρώο POS, το αργότερο έως τις 15/1/2024, ότι προτίθεστε να τα αντικαταστήσετε με νέα, ήδη εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ
 5. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχετε λάβει την ειδοποίηση, η διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους ή απόκτηση νέων συστημάτων που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 29/2/2024

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).