Δικαιούμαι χρηματοδότηση;

Ανενεργά

Αντικατάσταση EFT/POS

150,00€

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

300,00€

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS

112,50€ ανά ΦΗΜ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης

380,00€ ανά ΕΑΦΔΣΣ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης

380,00€ ανά ΦΗΜ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Στατιστικά Προόδου (22/04/2024)
  Επιτυχώς Υποβεβλημένες Εγκεκριμένες Αιτήσεις Χρηματοδότησης Αριθμός Δικαιούχων που έχουν ήδη εκδώσει έστω μία επιταγή Συνολική Ονομαστική Αξία Επιταγών που έχουν εκδοθεί Συνολική Αξία Εξαργύρωσης (επιχορήγησης) Επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί
Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS 212.240 120.776 42.142   6.212.329,61€ 981.631,72€
Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει 5.619 3.644 1.615   6.147.440,44€ 4.940.804,15€
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης 53.780 46.199 6.332    1.850.522,83€ 346.968,34€
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS 268.337 213.464 137.180 17.590.607,88€ 10.721.917,57€
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης 46.986 11.959 494 236.147,00€ 1.900,00€
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης 60.361 29.633 4.188 1.856.751,45€ 48.082,89€

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).