Δικαιούμαι χρηματοδότηση;

Ανενεργά

Αντικατάσταση EFT/POS

150,00€

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

300,00€

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS

112,50€ ανά ΦΗΜ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης

380,00€ ανά ΕΑΦΔΣΣ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης

380,00€ ανά ΦΗΜ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Στατιστικά Προόδου (23/02/2024)
  Υπό Επεξεργασία Επιτυχώς Υποβεβλημένες Εγκεκριμένες Αιτήσεις Χρηματοδότησης Αριθμός Δικαιούχων που έχουν ήδη εκδώσει έστω μία επιταγή Συνολική Ονομαστική Αξία Επιταγών που έχουν εκδοθεί Συνολική Αξία Εξαργύρωσης (επιχορήγησης) Επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί
Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS 18.722 133.103 121.138 16.565 2.447.556,07€ 645.599,00€
Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει 3.816 5.619 3.649 1.545 5.962.522,63€ 4.789.600,37€
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης 10.227 35.003 31.503 2.686 777.442,83€ 266.868,34€
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS 11.665 210.227 169.837 78.434 10.087.758,32€ 6.248.711,51€
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης 11.457 35.167 12.108 0 0,00€ 0,00€
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης 7.284 43.772 29.674 0 0,00€ 0,00€

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).