Ειδικός φόρος ακινήτων (ΕΦΑ)

  • Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων.
  • Σε περίπτωση που πρέπει να υποβάλετε δήλωση ειδικού φόρου ακινήτων χειρόγραφα μπορείτε να ανακτήσετε τα ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ από τη σελίδα των εντύπων 
Προθεσμίες

Οι δηλώσεις  ΕΦΑ  για το 2024 υποβάλλονται μέχρι τις 31/05/2024.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις