Δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και τη Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής.

 

1 2
Προθεσμίες

Το τέλος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.