Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις διαδικασίες για την έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Μέσα από την επικοινωνία αυτή, ζητάμε τριάντα λεπτά (30’) από το χρόνο σας για να λάβουμε τη δική σας γνώμη για τα ζητήματα του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας με την καταγραφή των εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεών σας.

Για τη διευκόλυνσή σας, το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρείς ενότητες, βάσει του περιεχομένου των ερωτήσεων και σχετικής περιπτωσιολογίας.

Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αφορούν την εμπειρία ή την επαγγελματική σας ενασχόληση με ζητήματα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας. Δεν είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις.

Επίσης, μπορείτε να συνεισφέρετε με την ελεύθερη καταγραφή ζητημάτων και προτάσεων σε όλες τις επιμέρους ενότητες του ερωτηματολογίου.

Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι 11/1.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμμετοχή σας.

*Tα δεδομένα που θα συλλεχθούν με το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΑΔΕ αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία