Ανακοίνωση

Διαθεσιμότητα των Εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων κατά τη δρομολόγηση των παραστατικών των εφαρμογών του ICISnet στην οθόνη του Επόπτη.