Ανακοίνωση

Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 21 Μαρτίου και ώρα 09:00 έως την Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 21.00 οι εφαρμογές του ICISnet δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.