Ανακοίνωση μη διαθεσιμότητας

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, το Σάββατο 11/3/2023 από 08:30 έως και 21:30, λόγω εργασιών συντήρησης στη βάση δεδομένων του ICISnet.

Σημειώνουμε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, για να πραγματοποιηθεί νωρίτερα η επαναφορά των υποδομών σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.