Ανακοίνωση μη διαθεσιμότητας

ICISnet: Εκτός λειτουργίας, Δευτέρα 30/10, 15:00-20:00, λόγω αναβάθμισης