Ανακοίνωση μη διαθεσιμότητας

Εφαρμογές ICISnet: Εκτός λειτουργίας, Δευτέρα 10/07, 15:00-17:00, λόγω αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΦΚ