Ανακοίνωση μη διαθεσιμότητας

Εφαρμογές ICISnet: Εκτός λειτουργίας, Δευτέρα 12/06/23, 7:00 έως 8:00, λόγω εργασιών αναβάθμισης