Αποκατάσταση μη διαθεσιμότητας

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα της μη διαθεσιμότητας των εφαρμογών του ICISnet αποκαταστάθηκε