Αποκατάσταση της Μη διαθεσιμότητας των Εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα της μη διαθεσιμότητας των εφαρμογών του ICISNET αποκαταστάθηκε