Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISNET σήμερα Τρίτη 28.05.2019 από τις 16:00 έως 19:00, λόγω εργασιών συντήρησης της πληροφορικής υποδομής.

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του συστήματος.