Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών UUM&DS, INF-STP, eAEO-STP, EBTI-STP, REX-STP, STI-STP

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένης συντήρησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων δεν θα είναι διαθέσιμες για τους συναλλασσόμενους οι εφαρμογές UUM & DS, INF-STP, eAEO-STP, EBTI-STP, REX-STP, STI-STP  από την Παρασκευή 4/11/2022 στις 21:00 έως την  Κυριακή  06/11/2022 στη 01:00 πμ.