Μη διαθεσιμότητα συστήματος εγγραφής χρηστών στις εφαρμογές του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή πιστοποίησης χρηστών με EORI στο ICISnet δεν θα είναι διαθέσιμη από 07-06-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 έως τη Δευτέρα 10-06-2013 και ώρα 10.00