Μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής Εσωτερικών Χρηστών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής Εσωτερικών Χρηστών του ICISnet για τεχνικούς λόγους σήμερα Τρίτη 15-07-2014 μέχρι νεωτέρας