Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Ψηφιακές υπηρεσίες ICISnet: Εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 13.7.2022 από τις 18:00 έως 23:00, λόγω εργασιών συντήρησης