Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Ψηφιακές υπηρεσίες: Εκτός λειτουργίας από Παρασκευή 11/2, στις 17:00, έως και Κυριακή 13/2, στις 18:00, λόγω εργασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.