Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας  ενημερώνουμε για τη  μη  διαθεσιμότητα  των  εφαρμογών του  ICISnet  την  Τετάρτη  22/12/2021  από τις  15:00 έως 17:00,  λόγω  εγκατάστασης  νέας έκδοσης στο Υποσύστημα Δασμολογίου.