Μη διαθεσιμότητα των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των Ηλεκτρονικών Πληρωμών σήμερα Τετάρτη 13/10/2021 και ώρα 15:00-16:00, λόγω εγκατάστασης νέας έκδοσης στο Υποσύστημα Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης του ICISnet. 
Ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στα υποσυστήματα Εισαγωγών, Εξαγωγών και ΕΦΚ. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.