Μη διαθεσιμότητα του υποσυστήματος των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα του υποσυστήματος των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του ICISnet για λόγους προγραμματισμένης αναβάθμισης σήμερα Δευτέρα 22- 09- 2014 και ώρα 15.00 μέχρι την Τρίτη 23-09-2014 και ώρα 11.00