Πιλοτική Λειτουργία ICISnet - Αποκατάσταση Προσβασιμότητας στην Εφαρμογή των Εξουσιοδοτήσεων

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα πρόσβασης στην εφαρμογή των Εξουσιοδοτήσεων για την Πιλοτική Λειτουργία του ICISnet. Η εφαρμογή είναι πλέον προσβάσιμη.