Προσωρινή μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του  ICISnet, σήμερα  Πέμπτη 09/12/2021 από τις 11:52.

Αναμενόμενη ώρα αποκατάστασης του προβλήματος εντός της ημέρας στις 15:00.