Δελτίο Τύπου 01/02/2019

Ενδεικτικές υποθέσεις έρευνας που διενεργήθηκαν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) το Β΄εξάμηνο του 2018