Δελτίο Τύπου 19/09/2019

Πρώτη συνεδρίαση Εκτελεστικού Συμβουλίου IOTA υπό Ελληνική Προεδρία