Δελτίο Τύπου 30/06/2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών - πελατών