Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2018)

Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018

ΣΧΕΤ: Τα έγγραφα, αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1095333 ΕΞ 2018/20.6.2018 και Δ. ΟΡΓ. Δ 1097011 ΕΞ 2018/25.6.2018