Νέα έκδοση v1.0.6

Νέα έκδοση v1.0.6 – τι περιλαμβάνει:
 

1. Υποστήριξη τροποποιήσεων   Α 1038/2022 και Α 1090/2022

2. Ειδική Κατηγορία Παραστατικού

 • Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις
 • Έσοδα Λιανικής Ξενοδοχείων-Χρεώσεις Δωματίου
 • Λογιστική Εγγραφή
 • Tax Free

3. Πεδίο Transmission failure στα ERP

 • Απώλεια Διασύνδεσης

4. Προσθήκες αναφορικά με Tax Free Παραστατικά

5. Προσθήκες αναφορικά με  FUEL παραστατικά

6. Επιπλέον Κατηγορίες

 • εξαιρέσεων Φ.Π.Α.
 • Παρακρατούμενων Φόρων
 • Λοιπών Φόρων
 • Τελών

7.Χαρακτηρισμοί  

 • Νέοι συνδυασμοί  
 • απενεργοποίηση συνδυασμών

8.Παραστατικά Κατηγορίας τακτοποίησης εσόδων – εξόδων 17.3, 17.4, 17.5, 17.6

 • διαβιβάσεις σε επίπεδο γραμμής με ειδικό rec_type που δηλώνει ότι τα ποσά των αξιών της γραμμής είναι αρνητικά

9.  Διαβίβαση από λήπτη αποκλίσεων

10.Διαβίβαση από λήπτη παραστατικού λόγω παράλειψης διαβίβασης Εκδότη

Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)