Ακύρωση προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης

Ακύρωση προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣ

Λόγω έκτακτων αναγκών χρήσης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Απριλίου 2021 εργασίες αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ αναβάλλονται. Θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία αναβάθμισης των υποδομών.