Ανακοίνωση μη διαθεσιμότητας

Σας ενημερώνουμε ότι η μη διαθεσιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 12/3 και ώρα 10:00, λόγω εργασιών συντήρησης στη βάση δεδομένων του ICISnet.