Αποκατάσταση Μερικής μη Διαθεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Εφαρμογής UUM&DS.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες αναβάθμισης του εθνικού κόμβου UUM&DS ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.